Go to Top

โตรอนโต, แคนาดา

                โตรอนโต เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในแคนาดา เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ เเละโตรอนโตยังเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากที่สุดในโลก และยังเคยได้รับการโหวตจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกอีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ได้แก่ ตึก CN Tower และปราสาทเทพนิยายของ Casa Loma โรงเรียนวิทยาเขตนี้ตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองย่าน Old Town Toronto หรือย่านเมืองเก่า การเดินทางสะดวกสบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ จากเมืองนี้สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวน้ำตกไนแอการ่า หนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกทางธรรมชาติได้อีกด้วย